Skolen Sputnik Østerbro (0.-10. klasse)

Skolen Sputnik Østerbro tilbyder skoledagbehandling til børn og unge fra 0.-10. klasse med sociale og emotionelle vanskeligheder og/eller ADHD. ​Personalet er sammensat af lærere og pædagoger, som alle er efteruddannede og har indgående kendskab til målgruppen. De modtager jævnligt sparring og supervision af afdelingens tre interne psykologer og relevante eksterne fagpersoner.

Vi arbejder med en integreret indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling. Indsatsen sigter mod at styrke elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer. Tilgangen er stærkt forankret i systemisk-narrativ teori og metode.

Læs mere om vores metode her >

I Skolen Sputnik har vi et tæt forældre- og netværkssamarbejde. Vi prioriterer et trygt og tillidsfuldt samarbejde med forældre og inddrager alle relevante aktører i elevens netværk for at støtte den bedst mulige trivsel, udvikling og læring.

Læs mere om målgruppen

Beliggenhed

Sputnik Østerbro bor på Klædemålet 9, 2100 Østerbro, og ligger godt placeret på en blind og rolig vej, tæt på grønne områder så som Lersøparken, Lundehusparken og Ryparkens Idrætsanlæg.

Nærmeste S-togsstation er Emdrup Station, hvorfra det tager 10 min. at gå til Klædemålet. Bus nr. 18 går desuden mellem Emdrup Station og Klædemålet (stå af på Gribskovvej, Bispebjerg Hospital).

 

Skolens faciliteter

Vi har tre etager og råder over i alt knap 2.600 kvadratmeter. Indskoling, mellemtrin og udskoling er opdelt på hver sin etage med indskoling på 1. sal, mellemtrin på 2. sal og udskoling på 3. sal.

Skolen har: ​

  • Lyse undervisningslokaler i forskellige størrelser med mulighed for at veksle mellem fællesundervisning og afskærmning efter behov
  • Faglokaler til kreative fag
  • Store rum med mulighed for bevægelse som en del af undervisningen eller som afbræk i skoledagen.
  • Særskilt motionsrum med mulighed for cardio- og styrketræning
  • Moderne industrikøkken med fast køkkenpersonale der serverer morgenmad og frokost
  • En særskilt fritidsdel til elever i indskoling og mellemtrin

 

Undervisning, socialpædagogisk indsats og behandling

Eleverne bliver undervist i de fag, som passer til deres klassetrin. Vi underviser i fuld fagrække og fører vores elever i 9. og 10. klasse til Folkeskolens Afgangseksamen. Alle undervisningsforløb er individuelt tilrettelagt, og vi tager hensyn til den enkelte elevs faglige, sociale og personlige behov.

Underviserne er uddannede lærere og pædagoger med kurser og efteruddannelse inden for diagnoser og specialpædagogik. Personalet mødes en halv time hver morgen, inden skoledagen starter, så alle kender de aftaler, der er for barnet og kan støtte op om en fælles indsats.​

Læs mere om vores metoder her >

Derudover har afdelingen et team af tre interne psykologer tilknyttet, som har indgående kendskab til og erfaring med målgruppen. Psykologteamet yder blandt andet sparring og supervision til det pædagogiske personale og udfører observationer, tests og psykologiske undersøgelser.

Læs mere om vores behandlingsindsats her >  

Praktik, brobygning og fritidsjob

I Skolen Sputnik ved vi, at praktik og fritidsjob øger chancen for at få en ungdomsuddannelse og komme i arbejde. Derfor har vi et særligt fokus på praktik, brobygning til videre uddannelse og fritidsjob for vores elever i udskoling.

Vi har to ansatte som udelukkende arbejder med at koordinere praktikker, brobygningsforløb og fritidsjob. Desuden har vi et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, som jævnligt kommer på besøg og taler med eleverne om deres planer og ønsker for fremtiden.

Læs mere om vores indsatser med praktik, brobygning og fritidsjob her >

Fritidstilbud

Skolen Sputnik Østerbro har et velbesøgt fritidstilbud, hvor de voksne sætter kreative aktiviteter i gang med eleverne.

Fritidstilbuddet er åbent to eftermiddage om ugen og hver morgen fra kl. 7 og til skoledagen starter. Eleverne har også mulighed for pasning i efterårsferien, vinterferien og nogle uger af sommerferien. Skolen har kun sommerferielukket tre uger om året. ​

Kontakt

skole adhd østerbro
Ledelsen på Sputnik Østerbro: Gorm Andersen (indskoling), Tine Møller (udskoling) og Rune Shargawi (mellemtrin).

Læs om visitationsproceduren

​Tilsyn

Download seneste tilsynsrapporter fra Socialtilsynet:

Download seneste tilsynsrapporter fra Undervisningstilsynet:

Lignende skoler

Kontakt os

Indskoling Rune Shargawi 

30 25 53 44 / RSH@skolensputnik.dk

Mellemtrinnet Gorm Andersen 

29 89 19 75 / GOA@skolensputnik.dk

Udskoling Tine Møller 

29 89 19 75 / TMO@skolensputnik.dk

Visitationsansvarlig Lars Wagner

51 78 46 26 / LWA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få fagartikler, kursustilbud, invitationer
til gratis temaaftener og historier om
Sputniks børn og unge. 💬⭐️📨🚀
Tilmeld nyhedsbrev