Vi holder fortsat åbent

Skolen Sputnik følger Statsministeriets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Som del af specialområdet er Skolen Sputnik ikke omfattet af den nuværende nedlukning. Vores afdelinger er derfor åbne og bemandede.

Vi tager de fornødne sundhedsmæssige hensyn i form af bl.a. afstand imellem børn/unge/personale, adgang til håndsprit, portionsanrettet frokost og øget fokus på hygiejne og rengøring.

Børn/unge og personale på hver afdeling er inddelt i mindre teams. Dette for at sikre, at hele afdelingen ikke er en del af samme smittekæde og sikre os mod store smitteudbrud.

Det gælder fortsat, at både børn/unge og personale i risikogruppen skal blive hjemme.

Vi følger løbende med i udviklingen og anbefaler, at man holder sig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Har du spørgsmål, der relaterer sig til Skolen Sputniks håndtering af situationen, beder vi dig kontakte den lokale ledelse.

Klik her for kontaktinfo ▶▶▶

Har du sundhedsfaglige spørgsmål, kan du ringe til den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33.

OBS: Nedenstående artikel er publiceret den 20. marts 2020 og er et øjebliksbillede af situationen på daværende tidspunkt.

Den nuværende situation omkring coronavirussen har vendt op og ned på hverdagen for os alle sammen. I Skolen Sputnik er den primære opgave for medarbejdere og ledere at støtte vores børn, unge og forældre så godt som overhovedet muligt igennem denne tid.

I Skolen Sputnik er vi stadig på arbejde, selvom langt størstedelen af børnene opholder sig derhjemme i disse uger. Situationen kalder i disse tilfælde på andre og nye måder at løse vores arbejdsopgaver på. For hvordan bedriver man socialpædagogik, behandling og undervisning på afstand?

Det spørgsmål forsøger vores medarbejdere og ledere på allerbedste vis at imødekomme i denne tid. Her bringer vi et indblik fra tre af vores afdelinger…

Støtte til forældrene

Sputniks afdeling på Bogholder Allé i Vanløse rummer børn fra 0. – 6. klasse. De fleste har en autismediagnose, en del har også en angstdiagnose. Dét, at deres hverdag ser anderledes ud end normalt, skaber ekstraordinær stor usikkerhed og utryghed blandt denne målgruppe.

Malik Alkendi er afdelingsleder på Sputnik Bogholder Allé og fortæller her om personalegruppens indsats:

 ”Vi er i daglig kontakt med børnenes forældre. Kommunikationen varetages af barnets yndlingsunderviser (kontaktperson). Forældrene står over for en opgave, som de ikke er vant til. Derfor er fokus for os at støtte forældrene i at skabe tryghed, trivsel og læring for børnene derhjemme.

Medarbejderne har udarbejdet grundige ugeplaner og forslag til faglige, fysiske og sociale aktiviteter, tilpasset alder og funktionsniveau. Derudover har forældre modtaget redskaber til at kunne skabe en struktureret og overskuelig hverdag for deres børn. Det indbefatter fx time timer, belønningsskemaer, visuelle dagsplaner mv.

 

”Vi anbefaler også forældrene at arbejde med pointsystemer, når børnene
løser opgaver. Børnene får at vide, at vi tæller sammen, hvor mange point
de til sammen har fået, når de kommer tilbage igen. I den formulering ligger der
en forsikring om, at alting nok skal vende tilbage til det normale igen, og det kan
virke betryggende for vores målgruppe.”

– Afdelingsleder Malik Alkendi

 

Forældre anspores også til at tale med deres børn om situationen omkring coronavirus. ”Her henviser vi fx til DRs Ultra Nyt, som formidler nyheder i børnehøjde, og som børnene er vant til at se, når de er i Sputnik,” fortæller Malik.

Eksempel på matematikopgave fra Sputnik Bogholder Allé: Nummerpladejagt

Nummerplader er et fantastisk talmateriale, og det er omkring os hele tiden. Gå en tur og find alle de plader, du kan. Tag billeder af dem, eller skriv dem ned på en liste. Du kan sortere dine plader efter forskellige systemer. Fx:

  • Tal, der kan vise en dato (fx kan 16320 skrives som 16. marts 2020)
  • Tal, der har et mønster (fx 28282)
  • Talrækker, som er et palindrom – dvs. de er ens forfra og bagfra (fx 19091)

For hver nummerplade du finder og skriver ned eller fotograferer, får du et point. Så kan vi sammenligne nummerpladesamlinger, når vi ses igen.

Hensyn til den enkeltes behov

Sputniks afdeling på Tøndergade, Vesterbro, er for elever fra 7. – 9. klasse med autisme, angst, OCD og lignende diagnoser. ​

Milan Mortensen, afdelingsleder på Sputnik Tøndergade fortæller:

”Vores unge får tilsendt hjemmeopgaver og bliver tilbudt 1:1 samtaler via Skype. Underviseren kommunikerer med den unge flere gange om ugen over enten telefon, mail eller SMS – alt afhængigt af, hvad den enkelte unge har det bedst med. Som altid har vi fokus på en individuelt tilpasset indsats, såvel fagligt som socialpædagogisk og behandlingsmæssigt.”

Milan fortsætter: ”Vores unge bliver løbende vejledt, af deres underviser, i de behandlingsmæssige strategier som de arbejder med til hverdag i Sputnik. Et par af vores unge har haft behov for at mødes fysisk med deres underviser. I de tilfælde har vi mødtes til en gåtur med behørig afstand for at yde den socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats, som de unge har haft behov for.”

Medarbejdergruppen på Tøndergade har desuden gjort en dyd ud af at lette presset på forældrene, så de kan fokusere på at være forældre og yde omsorg til deres børn i denne tid.

 

”Vores unge er gamle nok til, at al kommunikation ikke nødvendigvis skal
foregå via deres forældre. Vores faglige formidling sker derfor direkte til
den unge gennem telefon og digitale platforme.”

– Afdelingsleder Milan Mortensen

 

Personalet på Sputnik Tøndergade har, når de sammensætter hjemmeopgaver, særligt blik for de unges interesser. Dette for at opretholde den faglige motivation. Et eksempel på en danskopgave kunne være, at den unge skal præsentere et referat af sin yndlingsserie til sine forældre. Samtidig træner den unge sine mentaliseringsevner ved at skulle besvare, hvilke følelsesmæssige tilstande han/hun tror, karaktererne agerer på baggrund af.

Faglig opkvalificering inden for social thinking er også på dagsordenen i denne tid på Sputnik Tøndergade. På den måde udnyttes de tidslommer, der måtte opstå i denne tid, på konstruktiv vis og til gavn for de unge, når hverdagen atter vender tilbage til normalen.

Tæt voksenopfølgning og udrykningshold

Sputniks afdeling på Vibevej i Københavns Nordvestkvarter rummer børn og unge fra 6. – 10. klasse med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD. Her har situationen omkring coronavirus kaldet på en anden type indsats og respons.

Afdelingsleder Niels Brahtz Westh fortæller:

”På Sputnik Vibevej arbejder vi med en gruppe unge, som i forvejen kan have modstand over for systemet og ikke altid har mulighed for at modtage og forstå officielle udmeldinger. En målgruppe, der ikke har lyst til at være derhjemme af forskellige årsager, og nu er de tvunget til det. Derfor har vi stor fokus på, gennem daglige telefonsamtaler og SMS-korrespondancer, at oplyse de unge om situationens alvor, så vi undgår, at de opholder sig i gademiljøet og udgør en smitterisiko for sig selv og andre.”

Medarbejderne på Vibevej er i daglig kontakt med de unge over telefonen, og kommunikationen med forældre vægtes også højt.

”Vi er opmærksomme på de samme ting, som vi ville være normalt, når vi taler
med de unge. Ting som: hvor er du henne, hvad laver du, hvem er du sammen med.
Vi kan også hurtigt iværksætte et udrykningshold, der er klar til at rykke ud på
gaden og tale med de unge, hvis det bliver nødvendigt. Forældre har fået at vide,
at de kan ringe til os, når som helst, hvis der opstår konflikter i hjemmet.
Så forsøger vi på bedst mulig vis at løse dem på afstand.”

– Afdelingsleder Niels Brahtz Westh

 

Der bliver taget særligt højde for unge, som kommer fra familier med anden etnisk baggrund end dansk og familier, hvor ressourcerne kan være knappe. Unge, som har brug for det, er blevet tilbudt en lånecomputer, så de kan følge med i den virtuelle undervisning.

Niels tilføjer: ”Til de forældre, som er udfordrede på deres danskkompetencer, har vi sendt oversættelser af myndighedernes råd og retningslinjer i forhold til coronavirus. Det har vi enten rekvireret gennem Sundhedsstyrelsen eller en ekstern tolkeservice. Således sikrer vi os, at såvel børn som forældre løbende er opdaterede på situationen.”

Beredskab i Skolen Sputnik

Alle afdelinger i Skolen Sputnik har etableret et beredskab, og vi tilbyder nødpasning til de børn/familier, som af forskellige årsager har behov for det.

Sputniks psykologteam er en del af Skolen Sputniks beredskab. De har udarbejdet gode råd og links til forældre i den aktuelle coronavirus-situation. Kontakten går gennem den lokale ledelse.

Læs her vores psykologers råd og links til forældre

Vi tilbyder desuden psykologsamtaler til børn, unge og forældre med behov for det.

Læs mere om Skolen Sputnik