Skolen Sputnik | Hvad er dagbehandling?

Skolen Sputnik er et dagbehandlingstilbud. Dagbehandling er for elever med særlige behov, som ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole.

Dagbehandlingsinstitutioner følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven ift. hvor mange timer eleverne skal være i skole, hvad de skal undervises i m.m. Der bliver dog taget individuelle hensyn og kan søges forskellige dispensationer for elever i dagbehandlingstilbud.

Der er flere ansatte pr elev i dagbehandling end i folkeskoler og de fleste specialskoler. Vores normering i Skolen Sputnik er oftest 1:3 (én underviser til tre elever), dog med undtagelser og variationer.

Lovgrundlaget for dagbehandling er Folkeskoleloven (undervisning) og Serviceloven (behandlingsindsatsen)

Dagbehandling – et midlertidigt tilbud, ikke en specialskole

  • Dagbehandling er et midlertidigt tilbud, hvor målet altid er at inkludere eleven ind i et større undervisningsmiljø, i det tempo som den enkelte elev kan følge med i.
  • Et dagbehandlingstilbud er en blanding af undervisning, socialpædagogik og behandling. Det vil sige, eleverne bliver undervist i dansk, matematik, engelsk osv. af uddannede linjefagslærere, og samtidig er der en behandlingsindsats, som f.eks. kan omfatte at få nye strategier til at håndtere følelse af afmagt, til at leve med en diagnose eller til at indgå i sociale fællesskaber sammen med andre elever.
  • I Sputnik indgår behandlingen både som en del af undervisningen, i pauserne, i understøttende undervisning og i samtaler ved siden af undervisningen.

Læs mere om hverdagen i Skolen Sputnik

Skolen Sputnik er ikke en privatskole

Skolen Sputnik er privat dagbehandling. Det betyder, at vi er en organisation med et selvstændigt ejerskab, som har aftaler med forskellige kommuner. Skolen Sputnik har aftaler med over 20 kommuner, herunder f.eks. København, Frederiksberg, Helsingør, Lyngby-Tårbæk med mange flere.

Vi er ikke en privatskole og ikke en specialskole, og der er ingen egenbetaling for forældre, hvis børn bliver indskrevet i Sputnik.

Se side om samarbejdspartnere

Hvem kan komme i dagbehandling?

Ifølge en opgørelse fra Københavns Kommune (2015) var de mest almindelige diagnoser blandt børn i dagbehandling angst, ADHD og autisme.

Det er sagsbehandleren i kommunen, der visiterer en elev til dagbehandling og bestemmer om eleven vil have bedst af f.eks. at komme i en kommunal behandlingsskole, en specialskole eller i f.eks. Sputnik. Ofte har kommunen et visitationsudvalg på tværs af børne- og socialforvaltning.

​Når en elev er indstillet til dagbehandling i Skolen Sputnik, tager vi en grundig snak med eleven og hans/hendes forældre og sagsbehandler for at finde ud af, om vi er det rette sted, så oplevelsen af skoleskiftet ikke bliver et nederlag for eleven. Læs mere om visitationsproceduren for dagbehandlingstilbud.​

Dagbehandling i Skolen Sputnik

Dagbehandling for elever med autisme og psykisk sårbarhed

Dagbehandling for elever med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD​

Indskriv en elev i Skolen Sputnik

Visitationsansvarlig Lars Wagner
51 78 46 26
LWA@skolensputnik.dk​

Læs om visitationsproceduren

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig

Lars Wagner

51 78 46 26 / LWA@skolensputnik.dk

Områdechef Skolen Sputnik

Jesper S.T. Larsen

20 30 17 85 / JLA@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Tilmeld nyhedsbrev