Besøg også:

Nyt fra Skolen Sputnik

​Vi søger nye medarbejdere!

15.12.17 Skolen Sputnik ​har ledige stillinger. Følg linksene herunder og læs opslagene. 

Temaaften med Aydin Soei: Modborgerskab og antiskolekultur​

Dato: 8. februar 2018 kl. 16-19

Sted: Sputnik STU, Svanevej 14, 2400 København NV

Tilmelding: Via dette link

Oplæg med den kendte sociolog og forfatter Aydin Soei om arbejdet med udsatte og marginaliserede unge. Begrænset antal pladser. Temaaftenen er gratis.

Ny gruppeordning på Kupeen​

14.11.17 Kupeen er et 1:1-tilbud for elever med autisme og psykisk sårbarhed. Skolen har nu på andet år haft succes med at lave en gruppeordning med fællesundervisning for udvalgte elever i udskolingen. 

Mød Katha og Rebekka og hør, hvad de synes om Kupeens gruppeordning.

Uddannet i følelser​

10.11.17 To lærere fra Skolen Sputnik ​Vibevej er uddannet i Diamantforløbet, og flere er på vej. Forløbet er en metode til vredeshåndtering for børn og unge. I artiklen kan du læse om Diamantforløbet og høre fra Victor (på billedet), som skal med i næste forløb. 

Læs artiklen "Jeg trækker vejret hurtigere, når jeg bliver vred"

Temaaften for forældre

10.11.17 ​60 forældre fra tre af Sputniks skoler mødtes i oktober til fællesaften. Her holdt psykolog Eivind Johansen oplæg om forståelser af angst, OCD og autisme.


Karen, forælder til Viola fortæller om sin oplevelse: "Personligt fik jeg meget ud af arrangementet med psykologen Eivind Johansen. Det er luksus at få serveret den slags ekspertviden, - og så i en lille kreds hvor man kan stille specifikke spørgsmål og dele erfaringer med andre i lignende situationer."

Skolen Sputnik holder løbende temaaftener, og der vil komme tilsvarende arrangementer for forældre til elever på skolerne i det kommende år. Forældrene bliver inviteret direkte af lærere eller ledere på den skole, de tilhører. 

Gratis infomøde om systemisk-narrativ efteruddannelse

10.10.17 Bliv god til at argumentere for dine pædagogiske valg. Kom til infomøde om Sputniks systemisk-narrative efteruddannelse – specialpædagogik i praksis. 

Uddannelsen er for AKT-lærere, speciallærere, socialpædagoger, inklusionpædagoger, rådgivere m.fl.

Tirsdag d. 7. november kl. 16.30-17.30 på Svanevej 22, København NV.

Tilmeld dig til LHO@skolensputnik.dk - Læs om uddannelsen hos Kursuscenter Sputnik.

Sputnik udpeger tre nye VISO-specialister​

22.9.17 Kursuscenter Sputnik har nu været VISO-leverandør for Socialstyrelsen i et årstid, og VISO har bedt os om at udvide vores budgetramme, så vi kan løse flere sager. 

Vi har derfor udpeget tre nye VISO-specialister, som kan hjælpe med at løfte denne opgave. Alle er praktikere, der løser kerneopgaver ved siden af deres VISO-rådgivning. 

Se hos Kursuscenter Sputnik, hvem der er VISO-specialister i Sputnik.​

Elever på Krabbesholmvej​

20.9.17 En gruppe elever er flyttet i hyggelige lokaler ved Brønshøj Torv

​Eleverne på Krabbesholmvej er fra 0.-7. klasse med autisme og et massivt støttebehov. De har behov for tæt voksenkontakt og ofte også en legende tilgang til undervisningen.

​Ydelsen er ledelsesmæssigt og organisatorisk en del af Sputniks skole på Bogholder Allé i Vanløse, og for at tilgodese særligt de yngste elever, har de fået lidt ekstra plads i Brønshøj. Læs mere om Krabbesholmvej.

At ​arbejde i fravær: Temaaften om skolevægring

15.9.17 Invitation til gratis temaaften for fagfolk d. 30. november 2017.

Børn, der ikke kan eller vil komme i skole er en stigende udfordring i både folkeskoler og specialskoler. Det efterlader frustrerede børn, forældre og professionelle. 

Temaaftenens fokus er praksisbeskrivelser og konkrete redskaber, som kan iværksættes med det samme. Oplægsholder: Kamilla Kobæk.
Se mere, og tjek om der er ledige pladser.

46 Sputnik-elever til Folkeskolens Afgangs​prøver

08.06.17 Sputniks skoler summer af afgangsprøver og eksamensnervøsitet i disse dage. I alt er 46 elever i gang med prøverne, og her kan du møde to af dem: Xenia og Sofie tager fuld fagrække efter tre skoleskift og flere års sammenlagt fravær. 

Læs deres historie her.

Læs om Skolen Sputnik på Vibevej

Vi har ledige job!

02.06.17 Har du lyst til at arbejde i Sputnik? Lige nu søger vi flere forskellige profiler: 

 • Matematiklærer og lærer/underviser til Kupeen (en til en-tilbud, autisme)
 • Engelsklærer og musikunderviser til Sputnik STU Hillerød (ungdomsuddannelse)​
 • Køkkenansvarlig til Kursuscenter Sputnik og administration (frist 15.6.17)
 • Bogholder med fokus på debitorbogholderi (frist 9.6.17)

Se alle jobopslagene her

Temaaften: Spiseforstyrrelser og selvskade

01.06.17 Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade vil på denne aften tale ud fra tre temaer: 

 • Viden om spiseforstyrrelser og selvskade
 • Pædagogiske metoder
 • Inddragelse af netværket.

Temaaftenen er for professionelle d. 14. september 2017 kl. 16-19 på Svanevej 14 i København NV. Læs mere og se, om der er ledige pladser.

Temaaften: Psykoedukation og identitet

15.03.17 Kom til temaaften om psykoedukation, diagnosesamtaler og identitetsdannelse. 

Dato: 18. maj 2017 kl. 16-19 (fuldt booket) eller 1. juni 2017 kl. 16-19 (ledige pladser)

Sted: Sputnik STU, Svanevej 14, 2400 København NV

Pris: Gratis

Læs mere hos Sputnik STU. ​

Guide til at starte en forældregruppe

08.03.17 Skolen Sputnik har siden 2014 samarbejdet med familiekonsulent Tommy Hjordt om at lave forældregrupper. 

Tommy deler i denne artikel sine erfaringer med arbejdet og giver en simpel 5-trinsguide til at lave din egen forældregruppe. Artiklen er henvendt til fagpersoner, der ønsker inspiration til et udvidet forældresamarbejde.

Læs artiklen: Sådan starter du en forældregruppe 

​Succes med indskoling på Bogholder Allé

01.02.17 Læs artikel om vores nye indskolingsafdeling under Bogholder Allé​, og hvordan personalet arbejder med at tilpasse pædagogikken til både diagnoser og adfærd hos eleverne. 

De første resultater fra afdelingen er positive, og eleverne er kommet godt fra start med både trivsel og læring. Klik her for at læse artiklen

Temaaften om konflikthåndtering​ (for fagfolk)

08.12.16 Konflikthåndtering for børn og unge med udadreagerende adfærd

Torsdag d. 2. marts eller 23. marts 2017 på Sputnik STU, Svanevej 14, 2400 Kbh NV.

​Få bl.a. svar på: 

 • Hvordan kan vi hjælpe børn og unge til færre konflikter i deres liv og skolegang?
 • Hvordan kan vi mindske antallet af magtanvendelser

Hent invitation

Kupeen flytter til Rødovre

2.12.16 Skolen Sputniks 1:1-tilbud, Kupeen, er flyttet til Rødovrevej​ 395 i Rødovre. Her har vi et hus i tre etager i rolige omgivelser og med mulighed for at give alle elever deres eget undervisningsrum. Skolen har desuden musikrum, værksted, vægttræningsrum, spiserum, bibliotek m.m. Læs mere om Kupeen.

Sputniks administration og Kursuscenter Sputnik har indtil nu været i huset. De er i stedet flyttet til Svanevej 22.  

Liva, Alfred og Rosa bliver inkluderet i folkeskolen​

Tre elever er blevet inkluderet fra Skolen Sputniks afdeling på Bogholder Allé til tre forskellige folkeskoler i dette skoleår. 


​Historien om Liva

Liva har et stort ønske om at gå i en almindelig skole, være en almindelig teenager og have venner og kæreste som andre unge. Efter to års skolegang i Sputnik tager hun nu springet til Hyltebjerg Skole... Læs videre

Temaaften for fagfolk: Forældresamarbejde i et autismefelt ​

15.11.16 Kom til gratis temaaften torsdag d. 8. december 2017 kl. 16.00-19.00 og besøg samtidig vores nye skole ​i Gentofte - i smukke omgivelser lige ved Klampenborg Galopbane.

Oplægsholder er familiekonsulent Tommy Hjordt fra Gladsaxe Familieskole.

Kom forbi og få ny inspiration, redskaber og samtaleteknikker! 

Der vil være aftensmad og mulighed for netværk med andre fagfolk.

Arrangementet er gratis, tilmelding til Lene Holst på lho@skolensputnik.dk.  

Læs mere og print invitationen 

​Sputnik på Inklusionskonference

14.09.16 Mandag d. 26. september holder LOS - De private sociale tilbud konference på Christiansborg om inklusion.

Skolechef i Sputnik Jesper Larsen er inviteret til at tale ved konferencen og holder oplæg under titlen "Hvad specialområdet har til fælles med astronauttræning - dagbehandling som simuleret virkelighed".

Læs mere og tilmeld dig konferencen hos LOS.​

Ny skole i Gentofte for elever med psykisk sårbarhed og/eller autisme

19.05.16 Sputnik åbner nu en ny skoleafdeling på Klampenborgvej 50, lige ved Klampenborg Galopbane. Skolen er for elever i udskolingen og på mellemtrinnet med psykiske vanskeligheder eller en autismediagnose. Vi åbner til skoleåret 2016/2017, men er allerede ​godt i gang med forberedelserne og viser gerne lokalerne frem. Se mere om skolen her eller kontakt os for en rundvisning.

Nyhedsarkiv

Omstruktureringer og nye skoletilbud (19.05.16)

Skolen Sputnik er i gang med en større omstrukturering, som primært skyldes, at vi har vundet udbuddet i København. En del af kravet i udbuddet handler om størrelse, elevantal og linjefagsdækning. Ændringerne i overblik: 

 • Skolen på Kong Georgs Vej flytter til Gentofte
 • Skolen på Bogholder Allé udvider, så vi nu også modtager elever fra de helt små klasser med autisme og psykisk sårbarhed
 • Transitten (10. klasse autisme/psykisk sårbarhed) flytter til Hejrevej
 • Skolen på Svanevej flytter sammen med de ældste elever fra Jydeholmen i nye lokaler på Vibevej, så vi nu har én samlet skole for elever fra 7.-10. klasse med socio-emotionelle vanskeligheder. Læs mere om ændringerne i nyhedsbrevet for maj måned.


VISO-specialister i Sputnik (08.04.16)

Sputnik har indgået aftale med Socialstyrelsen om at blive VISO-leverandør. Se mere hos Kursuscenter Sputnik

Fire gode råd til meningsfulde møder (23.02.16)

​Skoleleder Martin Stöwer er aktuel med en artikel om mødefacilitering i nyhedsbrevet Offentlig Ledelse. Læs artiklen: Undgå plenumdøden: Hold meningsfulde møder. Martin underviser desuden på Kursuscenter Sputniks Grundkursus i mødefacilitering.

Tag 10. klasse i Sputnik (01.12.15)

Unge med socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD, der har brug for et 10. afklarende skoleår, kan nu tage det på Sputnik Svanevej.

​For mere information kontakt skoleleder Niels Brahtz Westh på 42 33 52 51 nwe@skolensputnik.dk​​​


Indbydelse til reception for nyt 10.klasse-tilbud - oplæg fra misbrugsekspert Henrik Rindom

Hvornår: Torsdag den 25. februar 2016 kl. 15.30 – 17.30

Hvor: ​Hejrevej 43, stuen, 2400 København NV (gå igennem opgangen i nr. 43, ud i gården og til højre)

Skolen Sputnik inviterer hermed sine samarbejdspartnere og andre interesserede til reception for at se og høre om vores nye 10. klasse-tiltag til udfordrede unge mennesker. Hør samtidig oplæg ved misbrugsekspert Henrik Rindom: Må man komme skæv i skole?​

Samarbejde med Vanløse Skole om co-teaching (01.12.15)

I starten af det nye år starter Sputnik et spændende partnerskabsprojekt med Vanløse Skole. Projektet er en del af Inklusionspuljen under Undervisningsministeriet og lanceres samtidig med en lang række andre projekter landet over. Formålet er at blive klogere på, hvordan lærere og pædagoger fra folkeskolen bedst muligt kan samarbejde med ressourcepersoner fra specialskoler/klasser om at styrke undervisningen for alle børn og skabe inkluderende læringsmiljøer. Kontakt skolechef Henriette Poulsen hpo@skolensputnik.dk.​

Kursuskatalog fra Kursuscenter Sputnik (29.10.15)

​Vi er stolte af at kunne præsentere Kursuscenter Sputniks første samlede kursuskatalog! 

Download det her, og læs om systemisk/narrativ efteruddannelse, grundkursus i autisme, grundkursus i ADHD og meget mere.

Sputnik får nyt direktionsmedlem (01.09.15)

Henriette Poulsen, som indtil nu har været leder af Sputniks STU i Hillerød, træder i dag ind i Sputniks direktion. Henriette har været ansat i Sputnik i 16 år, først som lærer og siden som souschef og afdelingsleder. Henriette bliver skolechef med ansvar for flere af Sputniks skoleafdelinger. For yderligere information kontakt Henriette Poulsen på​hpo@skolensputnik.dk​eller 26 18 02 86.

Nye kurser i samarbejde med Metropol (17.08.15)

Kursuscenter Sputnik (det tidligere Kompetencecenter Fokus) udbyder sammen med Metropol to nye kurser i efteråret .

AKT - teori og praksis: Fokus på forståelse og viden om børn med særlige behov, relationer og positioner i fællesskabet, konflikthåndtering og forståelse af problemadfærd samt fokus på det gode forældresamarbejde. Læs mere og tilmeld kursus i AKT - teori og praksis

Optimalt teamsamarbejde: Fokus på teamforståelse set i et narrativt perspektiv, magtpositioner og mulighedsbetingelser i teamet, det selvledende team og styringsredskaber, som sikrer at teamet når sine mål. 

Læs mere og tilmeld kursus i Optimalt teamsamarbejde

Krabbesholmvej flytter sammen med Jydeholmen (17.08.15)

Sputniks afdelinger på Krabbesholmvej og Jydeholmen er flyttet sammen på Jydeholmen i Vanløse fra skolestart i august 2015.

Sammenlægningen sker som en følge af udbuddet i Københavns Kommune, hvor kommunen har ønsket at lave større enheder for at sikre den faglige kvalitet i undervisningen. Kontakt skoleleder Holger Benfeldt Lund for mere information på tlf. 40 56 38 49.

Sputnik vinder udbud for Københavns Kommune (09.06.15)

Københavns Kommune har sendt skole-dagbehandlingen i udbud og har valgt i alt fire udbydere til at varetage indsatsen de kommende fem år. Kommunen har inddelt eleverne i to kategorier med udgangspunkt i graden af deres støttebehov, og Sputnik har som den eneste udbyder vundet i begge kategorier.

Mød Sputnik på Folkemødet (09.06.15)

Sputnik deltager igen i år ved Folkemødet på Bornholm i dagene 11. – 14. juni. I kan finde os på Kæmpestranden J24. 

​Vi byder indenfor til seks events:

 • Har en privat dagbehandlingsskole overhovedet berettigelse?
 • De ikke-uddannelsesparate - hvad kan/skal vi gøre for dem?
 • Bo godt og forsvarligt med en autismediagnose - hvordan?
 • Må man komme skæv/beruset i skole?
 • Partnerskaber, hvordan og hvorfor?
 • Redbull eller rugbrød - spiser de unge sundt nok?

Nyt mentorkorps til børn og unge der har brug for en mentor/kontaktperson (30.09.14)

​Skolen Sputnik har etableret en mentorordning, som kan bruges af socialforvaltninger, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, efterskoler, fængsler m.fl. Ordningen er god, billig og kan etableres med det samme. ​

Forespørgsel til ordningen eller ved konkret brug for en mentor kontakt da: Anne Berglund, Konsulent i Sputnik og leder af mentorkorpset. Tlf. 41 78 31 31 eller mail: anb@skolensputnik.dk 

​Læs mere under punktet mentorkorps

Nyheder fra Sputnikkollegiet, Sputnik STU og Kursuscenter Sputnik

Se nyheder fra de andre områder i Sputnik på Sputnikkollegiet, Sputnik STU og Kursuscenter Sputnik

Du er også meget velkommen til at trykke 'synes godt om' på Facebook og LinkedIn, så får du vores nyheder direkte på de sociale medier. 

  

Tilmelding til Nyhedsbrev

Sociale medier